Estrangeria

1.- AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA I / O TREBALL

1.1- INICIALS

 • AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL INICIAL
 • RESIDÈNCIA PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS
  • ARRELAMENT SOCIAL
  • ARRELAMENT LABORAL
  • ARRELAMENT FAMILIAR
 • AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA NO LUCRATIVA
 • AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA

1.2.- RENOVACIONS

 • RENOVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA
 • RENOVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL

1.3.- MODIFICACIONS

 • MODIFICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS
  • DE RESIDÈNCIA A RESIDÈNCIA I TREBALL
  • MODIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL
  • DE RESIDÈNCIA PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS A RESIDÈNCIA I / O TREBALL

2.- REAGRUPAMENT FAMILIAR I MENORS D'EDAT

 • RESIDÈNCIA TEMPORAL PER REAGRUPAMENT FAMILIAR
 • AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PER A MENORS D’EDAT NASCUTS A ESPANYA
 • AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PER A MENORS D’EDAT NO NASCUTS A ESPANYA

3.- CIUTADANS DE LA UNIÓ I ELS SEUS FAMILIARS

 • SOL·LICITUD DE TARGETA DE RESIDÈNCIA INICIAL DE FAMILIAR DE CIUTADÀ DE LA UNIÓ
 • SOL·LICITUD DE TARGETA DE RESIDÈNCIA PERMANENT DE FAMILIAR DE CIUTADÀ DE LA UNIÓ
 • MODIFICACIÓ DE TARGETA DE FAMILIAR DE CIUTADÀ DE LA UNIÓ

4.- NACIONALITAT

 • RECURS DE REPOSICIÓ DAVANT LA DGRN
 • RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU (JUDICIAL) DAVANT L'AUDIÈNCIA NACIONAL

5.- ALTRES

 • SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE TORNADA
 • SOL·LICITUD DE PRÒRROGA D'ESTADA
 • SOL·LICITUD DE NIE DE NO RESIDENT
 • OBTENCIÓ DE CERTIFICATS DE NAIXEMENT I DE MATRIMONI
 • CANCEL·LACIÓ D'ANTECEDENTS PENALS I POLICIALS
 • CARTA D'INVITACIÓ
 • LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS
 • RECURS CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU (JUDICIAL) CONTRA TOT TIPUS DE RESOLUCIÓ DE L'OFICINA D'ESTRANGERIA

6.- PROCEDIMENTS D'EXPULSIÓ

 • ASSISTÈNCIA A COMISSARIA
 • RECURS CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU (JUDICIAL) CONTRA ORDRE D'EXPULSIÓ